0
Nordic Pavilion
17 desember 2021

Er du den nye direktøren for Office for Contemporary Art Norway (OCA)?

Office for Contemporary Art Norway (OCA) er en ideell stiftelse opprettet av Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet i 2001. Stiftelsens formål er å fremme billedkunstnere i Norge, herunder Sápmi, på det internasjonale kunstfeltet. Gjennom økt samarbeid og nettverksbygging skal OCA initiere og legge til rette for kunstnere og kuratorers deltakelse på viktige plattformer i hele verden. OCA arbeider med internasjonale atelierprogrammer og Utenriksdepartementets tilskuddsordninger. OCA har siden 2001 vært ansvarlig for Norges bidrag til billedkunstseksjonen på La Biennale di Venezia.

Stiftelsen Office for Contemporary Art Norway (OCA) arbeider for økt samarbeid i samtidskunstfeltet mellom Norge og den internasjonale kunstscene, og søker en ny direktør for neste åremålsperiode.

OCAs mandat er å arbeide for internasjonal utveksling i samtidskunstfeltet for kunstnere i hele Norge, og vi søker dermed en visjonær leder med dette som fokus. Du har et stort samt engasjement for samtidskunstens betydning i samfunnet. Kunstfaglig bakgrunn vil bli tillagt vekt. Rollen krever at du betjener et stort kunstnerisk og kulturpolitisk nettverk regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Som leder har du erfaring med strategiutvikling, økonomistyring og personalansvar, og kan vise til dokumenterte resultater. Du har interesse for den digitale utviklingens betydning for samtidskunstfeltet. Den nye direktøren må kunne bygge en sterk og samhandlende organisasjon med gode holdninger og verdier.

Du kommuniserer godt skriftlig og muntlig på engelsk og norsk, eller et annet skandinavisk språk.

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Visindi ved Mona Wille tel. 402 15 10 eller Heidi Wiggen på tlf. 916 56 103. Styreleder Trude Gomnæs Ugelstad tlf. 91520472.

Vi gjør oppmerksom på at opplysningen om at du er søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25. Hvis du har bedt om unntak fra offentlighet, vil du bli varslet dersom dette ikke kan imøtekommes.

Send søknad og CV snarest og senest innen 13.02.2022 via visindi.no. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i innledende fase.

Related

Newsletter

OCA runs a mailing lists to let interested parties know about our activities, including the artistic programme, grants schemes and international residencies, and publications.

Newsletter