0
Installationview Portikus Farbtest Die Rote Fahne kopiInstallationview Portikus Farbtest Die Rote Fahne kopi 1x1

Oppnevnelse av medlemmer til OCAs jury for perioden 2023 – 2025

6 desember 2022

OCA tar nå imot forslag for kandidater til OCAs jury for perioden 2023-2025. Frist er 12. januar 2023.

OCA inviterer utvalgte relevante organisasjoner og institusjoner om å komme med forslag til 1-2 medlemmer til OCAs jury. De foreslåtte kandidatene skal være forespurt og ha bekreftet at de ønsker å være medlem av juryen før forslaget sendes OCA. Enkeltpersoner kan også komme med forslag til kandidater til OCAs jury.

Forslagene sendes innen 12. januar 2023 til OCA's direktør Ruben Steinum (ruben.steinum@oca.no)

Juryen evaluerer søknader for følgende søknadsordninger: ‘International Support inkl. produksjonsstøtte’, og ‘Internasjonale kunstner og kurator-residencier’. De møtes tre ganger i året for søknadsbehandling i tilknytning til de årlige søknadsfristene 1. februar, 1. mai og 1. oktober.

Tilskuddsordningene er rettet mot å støtte deltakelsen til norske kunstnere og kunstnere som bor og arbeider i Norge, når de inviteres til å delta i prosjekter i utlandet. Tilskuddet bidrar til å fremme norsk og samisk billedkunst i utlandet, styrke vilkårene for nyskapende kunstneriskarbeid og understøtte globale samarbeid og dialog i samtidskunstfeltet.

OCA søker tre jurymedlemmer og to vara-jurymedlemmer med en spesifikk ekspertise og erfaring:

Kompetanse:

  • Medlemmene skal ha profesjonell kunstfaglig kompetanse og kjennskap til norsk og internasjonal samtidskunst
  • Minst ett av medlemmene skal ha sitt virke i utlandet og være meget godt kjent med den internasjonale kunstscene for visuell samtidskunst
  • Minst to av medlemmene skal være meget godt kjent med den norske kunstscene for visuell kunst
  • Juryen kan være både kunstprofesjonelle og/eller aktive kunstnere, og minst ett av medlemmene i juryen skal ha sitt virke som profesjonell kunstner

Andre forhold:

  • Sammensetningen av OCA jury skal tilstrebe faglig, aldersmessig, kjønnsmessig, geografisk og kulturelt mangfold. Dette skal vurderes for den enkelte jury og over tid sammenlignes med tidligere OCA juryer.

OCAs direktør fremlegger kandidater til OCA’s jury for styret for endelig godkjennelse.

Det inngås en treårig avtale med hvert jurymedlem.

Annonsering av OCAs jurymedlemmer publiseres på oca.no.

Forsidebilde: Felix Gmelin, Color Test (Red Flag #2), 2002, two-channel digital video installation, transferred from 16mm film, projected, color, silent, 10:28 minutes, Courtesy of the artist. International Support was granted to artist Felix Gmelin for his participation in the exhibition ‘The Double: Identity and Difference in Art Since 1900’ taking place at National Gallery of Art, Washington D.C, USA in 2022.

Related

Newsletter

OCA runs a mailing lists to let interested parties know about our activities, including the artistic programme, grants schemes and international residencies, and publications.

Newsletter