0

The Sámi Pavilion

Office for Contemporary Art Norway (OCA) annonserte 14. oktober 2020 fra Sametinget i Kárášjohka, på den norske siden av Sápmi, at de samiske kunstnerne Pauliina Feodoroff, Máret Ánne Sara og Anders Sunna skal representere sitt samiske hjemland, Sápmi. De skal forvandle den nordiske paviljongen til den samiske paviljongen på den 59. kunstbiennalen i Venezia 2022. Dette er et historisk øyeblikk – for første gang blir kun samiske kunstnere presentert i en nasjonal paviljong på Venezia-biennalen, og for første gang blir samene anerkjent som en nasjon i en paviljong som bærer deres navn.

Pauliina Feodoroff Photo Per Josef Idivouma 1

Pauliina Feodoroff

Pauliina Feodoroff (født 1977) er en skoltesamisk teaterregissør, kunster og naturvokter fra Kevju ́rr, i den finske delen av Sápmi, og Suõʹnnjel, i den russiske delen av Sápmi. Feodoroff har kjempet for vann- og landrettigheter for samene i sin tidligere rolle som president for Samerådet og som kunstner ved å kombinere forskjellige kunnskapsområder i skjæringspunktet mellom økologisk bevaring, teater og film. I 2018 brukte hennes tverrfaglige prosjekt What Form(s) Can an Atonement Take samiske metoder for å bevare økosystemer, ved å kombinere vitenskap og lokalkunnskap for å beskytte vannet og områdene rundt Neidenelven, i den finske delen av Sápmi.

Maret Anne Sara Photo by Marie Louise Somby En terre Indigene

Máret Ánne Sara

Máret Ánne Sara (født 1983) er en nordsamisk kunstner fra Guovdageaidnu i den norske delen av Sápmi. Hun er kjent for å eksperimentere med en rekke forskjellige materialer og tilnærmelser som tydeliggjør de politiske og sosiale sakene som påvirker samefolket. Arbeidene hennes er ofte laget av materialer som stammer fra familiens bæredyktige reindrift, og inkluderer reinsdyrbein, skinnfeller og innvoller. Installasjonen hennes Pile o’Sápmi, laget av 400 reinsdyrskaller og juridiske dokumenter, ble vist på documenta 14 i Kassel, 2017. Installasjonen ble nylig kjøpt av Nasjonalmuseet.

4x3 Anders Sunna Photo Erik Persson 5

Anders Sunna

Anders Sunna (født 1985) er en nordsamisk kunstner fra Kieksiisvaara i den svenske delen av Sápmi. Sunnas politisk ladede kunstverk forteller historien om undertrykkelsen av samefolket og ser spesielt på hans families kamp for rettighetene til deres land, til å fortsette med skogsreindrift, en kamp som har pågått i fem tiår. Med mektige bilder og politisk satire viser maleriene, graffitien, skulpturene og installasjonene hans hvordan maktmisbruk fører til utnytting av land og naturressurser, tvungen omplassering og raseforfølgelse av det samiske folk. Sunna mottok nylig et oppdrag for å lage et stedsspesifikt veggmaleri til den 22. Sydneybiennalen, NIRIN, 2020. Arbeidet så på sammenhenger mellom kaptein Cooks koloniseringsprosjekt og utfordringene man ser i Sápmi.

Gjennom utnevnelsen av Feodoroff, Sara og Sunna til å forvandle paviljongen, ønsker OCA, oppdragsgiveren for den nordiske paviljong i 2022, å rette oppmerksomheten mot disse banebrytende samiske kunstnerne, og den internasjonale relevansen deres individuelle og kollektive historier har. Deres kunst fremhever den akutte situasjonen mange samer og andre urfolk opplever i dag, i forbindelse med selvbestemmelse, retten til land og vann og avskoging. For disse tre samiske kunstnerne, er det spesielt deres kamp for å bevare reindrift og fiske som står i fokus da det er en stor del av deres livsgrunnlag. Tuftet på samiske levemåter og kunnskapssystemer reflekterer kunstnerne rundt disse problemstillingene , og produserer som følge svært vakre og mektige verk. Dette gjør dem ekstraordinære i dagens kunstverden.

Samene er urfolket fra den skandinaviske halvøya og store deler av Kolahalvøya, et område som i dag er delt mellom Sverige, Norge, Finland og Russland. Sápmi er samenes eget navn på deres hjemland. Forvandlingen av den nordiske paviljongen til den samiske paviljongen er en bekreftelse på samisk rett til autonomi i eget hjemland, og dermed fremhever kunstnerne sitt forhold til sitt hjemland, Sápmi, et område som eksisterte forut for konseptet om den nordiske regionen. De presenterer dermed en paviljong som omfatter alle landene og folkene fra en region som opprinnelig ikke hadde grenser. Dette er en symbolsk reversering av den koloniale politikken som forsøkte å viske ut samisk land og kultur.

Katya García-Antón, direktør ved Office for Contemporary Art Norway (OCA), som er hovedoppdragsgiver for den nordiske paviljongen, sier: ‘Den globale pandemien, effekten av klimaforandringene og det verdensomspennende fokuset på avkolonisering har ført til at vi alle fokuserer på alternative muligheter for vår egen og planetens fremtid. I dette avgjørende øyeblikket er det livsnødvendig å drøfte urfolks måter å forholde seg til miljøet og hverandre på. Kunstverkene til Feodoroff, Sara og Sunna i den samiske paviljongen presenterer overbevisende visjoner for
hvordan disse forholdene fungerer fra et samisk perspektiv. Som ledende stemmer for sin generasjon motvirker disse kunstnerne påvirkningen kolonialismen har på deres liv, og bringer dermed sammen opplevelser som deles av så mange mennesker, både urfolk og ikke-urfolk, i vår verden i dag.’

Utstillingen i den samiske paviljongen vil bli kuratert av en gruppe bestående av samisk forsker og duojar Liisa-Rávná Finbog, samisk naturvokter og duojar Beaska Niillas og OCAs direktør Katya García-Antón, assistert av Liv Brissach (Project Officer ved OCA) og Raisa Porsanger (samisk kunstner og Project Officer ved OCA).

I tråd med samiske tradisjoner hvor de eldre i samfunnet videreformidler kunnskap til de yngre, vil kunstnerne få individuell veiledning fra de følgene eldre: Feodoroff vil bli veiledet av samisk pedagog og professor emerita Asta M. Balto, Sara av reindriftsutøver og samisk kunnskapsbærer Káren Utsi, og Sunna av samisk professor i jus og joiker Ánde Somby.

Prosjektet får også støtte av en internasjonal rådgivergruppe bestående av tverrfaglig Wiradjuri kunstner Brook Andrew (Artistic Director NIRIN, Sydneybiennalen, Australia) og Anishinaabe kunstner, pedagog og kurator (Art Gallery of Ontario, Turtle Island/Canada) Wanda Nanibush.

Oppdragsgiver

Som en av oppdragsgiverne for den nordiske paviljongen i Venezia produserer Office for Contemporary Art Norway (OCA) prosjektet for paviljongen i 2022. OCA er en hybrid kunststiftelse, som støtter både kunstnere basert i Norge og Sápmi. Stiftelsen ble grunnlagt i 2001 av Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet. OCAs arbeid fokuserer på to områder: kuratering (utstillinger, research, publikasjoner og diskursive programmer), administrere støtteordninger for kunstnere og kuratorer (ved å gi ut reisestipend, besøksprogram og kunstneropphold) for å utvikle en toveis-kommunikasjon med den internasjonale kunstscenen. Under Katya Garca-Antns ledelse har OCA lansert et dypt engasjement med nordområdene, hvor de snur konvensjonell tekning på hodet for å se denne regionen og urlandet Sápmi som et vippepunkt for aktuelle saker innen kunst, slik som klimautfordringer og spørsmål om sosial rettferdighet. OCAs program arbeider for å skape kreative allianser som bryter ned en fortid og nåtid preget av kolonialisme og kanoniske tendenser, inkludert det som finnes innenfor OCAs egne institusjonelle strukturer, for slik å se for seg nye måter å være og gjøre ting på i fremtiden.

Den nordiske paviljongen

Den nordiske paviljongen er designet av den norske arkitekten Sverre Fehn. Den ble ferdigstilt i 1962 og har siden vært et rom for samarbeid mellom de tre nasjonene: Finland, Norge og Sverige. Utstillingene i den nordiske paviljongen er et felles prosjekt mellom Moderna Museet i Sverige, Kiasma i Finland og Office for Contemporary Art Norway (OCA). Institusjonene bytter på å produsere utstillingene i den nordiske paviljongen. Med-oppdragsgiverne fra Sverige og Finland for den nordiske paviljongen for den 59. kunstbiennalen i Venezia er Gitte Ørskou, direktør ved Moderna Museet i Stockholm, og Leevi Haapala, Museum of Contemporary Art Kiasma / The Finnish National Gallery in Helsinki, Finland.

Kontakt

Internasjonal pressekontakt

Sarah Greenberg
Evergreen Arts, London
sgreenberg@evergreen-arts.com
+44 (0)7866543242

For bilder vennligst kontakt:
ppanagopoulos@evergreen-arts.com

Norsk og Samisk pressekontakt

Karoline Trollvik
Office for Contemporary Art Norway (OCA)
karoline.trollvik@oca.no
+47 97107129

For bilder vennligst kontakt:
eirin.torgersen@oca.no