News

”Museums on Fire!” (”Museer i brann!”)

Published 2017/04/05

Anders Sunna, Girjas, still here, 2015. Cortesy of the artist.

English version Sámegiel veršuvdna

OCA PRESENTERER

”Museums on Fire!” (”Museer i brann!”), et symposium med kunstneriske innslag som finner sted innenfor rammene av en scenografi

Torsdag 20. april 2017, 12.00–18.00
Fredag 21. april 2017, fra 18.00 og utover

Office for Contemporary Art Norway
Nedre gate 7,
0551 Oslo
www.oca.no I info@oca.no

OCA har gleden av å presentere ”Museums on Fire!” (”Museer i brann!”), et symposium som finner sted i Oslo og deretter i Kárášjohka (nordsamisk for Karasjok). Symposiet vil utspille seg innenfor rammene av en spesialbestilt scenografi av kunstneren Anders Sunna, med en rekke innslag av kunstnerne Raven Chacon, Carola Grahn, Geir Tore Holm og Duane Linklater.

”Museums on Fire!” tar for seg sammenfiltringen av kunstinstitusjoner innenfor rammene av de koloniale og modernistiske ideologiene som skapte dem, og ber kunstnere, kuratorer og akademikere både med og uten urfolkelig bakgrunn om å komme med innspill til hvilke rom og prosesser man i dag bør nærme seg fortidens og nåtidens urfolkelige kunstøvelse gjennom. Hvordan ville et ikke-kolonialt museum se, kjennes og høres ut? Er det tilstrekkelig å utvide den modernistiske kunsthistoriske kanon gjennom inkluderingspolitikk? Og er museet som sådant en avleggs modell for ulik urfolkelig praksis? Bør man søke nye konstellasjoner for tenkning og utøvelse for å styrke og formidle urfolkelige diskurser for fremtiden?

Gradvis har urbefolkningstematikk fått en mer fremtredende plass på den internasjonale kunstarenaen. Urbefolkningens stemmer er stadig mer etterspurt til biennaler, kunstneropphold, utstillinger og kunstmesser, og kunstinstitusjonene står overfor utfordringen med å skape et meningsfylt engasjement i urfolkelig tenkning. Problematikken ved moderne institusjoner ble tidlig påpekt av blant andre Kazimir Malevič (i sin tekst fra 1919, ”Om museet”, tok han til orde for den befriende kraften som lå i å brenne ned museer). I dag oppleves denne problemstillingen primært å komme fra det samtidige urfolkelige kunstfeltet.

Bekreftede foredragsholdere under symposiet er Raven Chacon, Carola Grahn, Geir Tore Holm, Anna Hudson, Eva Dagny Johansen, Jonathan Jones, Duane Linklater, Catalina Lozano, Gerald McMaster, Anne May Olli og Anders Sunna. Det blir kunstneriske fremføringer av Raven Chacon og Carola Grahn, med visning av arbeider av Geir Tore Holm og Duane Linklater. ”Museums on Fire” er kuratert av Katya García-Antón, sammen med Antonio Cataldo, Ida Marie Ellinggard og Vilde Horvei.

Klikk her for å se detaljert program for ”Museums on Fire!”.

Geir Tore Holms kunstneriske fremføring relatert til symposiet vil finne sted i Kárášjohka onsdag 31. mai 2017, arrangert i samarbeid med Sámi Dáiddaguovddáš (Samisk senter for samtidskunst) og RiddoDuottarMuseat –samiske museer og samisk kunstsamling i Vest-Finnmark.

Anders Sunnas scenografi i Oslo vil også etter symposiet være utstilt og tilgjengelig for publikum i OCAs lokaler fra onsdag til søndag fra kl. 11.00 til kl. 17.00 (stengt 17. og 25. mai) til 25. juni 2017.

For mer informasjon, vennligst kontakt kommunikasjonsansvarlig i OCA, Tara Hassel.

Om deltagerne

Raven Chacon er komponist, artist og installasjonskunstner basert i Albuguerque i New Mexico. Han er også medlem av det urfolkelige kunstkollektivet Postcommodity. Chacon er fra Navaho-nasjonen.

Eva Dagny Johansen er kurator ved Alta Museum og PhD-stipendiat ved IKOS ved Universitetet i Oslo. Johansen er norsk.

Carola Grahn er en kunstner fra Jokkmokk som konstruerer og dekonstruerer sosiale relasjoner i et forsøk på å forstå gitte roller, hvordan de forholder seg til det individuelle selvbildet og på samme tid påvirker samfunnet. Grahn er samisk.

Geir Tore Holm er kunstner og pedagog, og opptatt av vekselvirkningen mellom menneske og miljø, landbruk og liv. Holm er samisk.

Anna Hudson er førsteamanuensis i kanadisk kunsthistorie og kuratoriske studier ved York University i Canada. Hun leder for tiden Mobilizing Inuit Cultural Heritage (MICH), et forskende/skapende samarbeid som vil pågå over seks år (2012–2018) og er rettet mot å gjenvinne, bevare, dokumentere, legge til rette for og formidle inuittenes kunnskap, kultur og kreativitet. Hudson er kanadisk.

Kunstner og kurator Jonathan Jones arbeidet i noen år ved the Art Gallery of South Wales i Sydney. Han er kjent for sine stemningsfulle stedsspesifikke installasjoner og intervensjoner som belyser broen mellom kulturer og utvekslingsrom. Jones er Wiradjuri og Kamilaroi.

Duane Linklater er en kunstner som i sitt arbeid utforsker institusjonens og rommets strukturelle språk, og han graver også frem historier for å avdekke kulturelle tap, gjenvinninger og suverenitet. Linklater er cree-indianer.

Catalina Lozano er uavhengig kurator og skribent. Hennes forskningsinteresse og kuratoriske virke er rettet mot mindre historiske narrativer som stiller spørsmål ved hegemoniske kunnskapsformer. Hun har nylig vært medredaktør av boken Crawling Doubles: Colonial Collecting and Affects sammen med Mathieu K. Abonnenc og Lotte Arndt. Lozano er colombiansk.

Anne May Olli er direktør ved RiddoduottarMuseat – samiske museer og samisk kunstsamling i Vest-Finnmark. Olli er same og av reindriftsslekt.

Gerald McMaster er kurator, kunstner og forfatter. Han er professor i urfolkelig visuell kunst og kritiske kuratoriske studier ved OCAD-universitetet. Med over 30 års internasjonal erfaring og fagkunnskap innen samtidskunst, kritisk teori, museumsvitenskap og urfolkelig estetikk har han opparbeidet en inngående forståelse av grenseoverskridende urfolkelig visuell kultur og kuratorisk praksis. McMaster er plains cree og blackfoot og registrert i Siksika First Nation.

Kunstneren Anders Sunna vokste opp med reindrift i Kieksiäisvaara. Hans kunstneriske virke tar utgangspunkt i samefolkets politiske historie og familiens 47-årige konflikt med svenske myndigheters reindriftsadministrasjon. Sunna er samisk.

Om ”Tanker fra verdens ytterkant. Perspektiver fra nord”
Arrangementet inngår i ”Tanker fra verdens ytterkant. Perspektiver fra nord”, et bredt tverrfaglig forskningsprosjekt som tar for seg Nord-Norges kulturhistorie, kuratert av Office for Contemporary Art Norway (OCA). Prosjektet er strukturert gjennom en rekke regionale og internasjonale dialoger og partnerskap, og antar ulike uttrykksformer på flere steder både i Norge og utenlands – blant annet i form av forskning, kunstneropphold, utstillinger, oppdragsskriving og ulike aktiviteter som arrangeres av OCAs pilotkontor i Tromsø og hovedkontoret i Oslo.

Related