News

Reminder: OCA Pop-Up in Trondheim

Published 2014/05/20

From the performance YES,NIX by Tori Wrånes at Performa 13, New York. Photo: Linus Sundahl Djerf. The project was supported through OCA’s international support programme

English version

OCA ANNONSERER

OCA Pop-Up på Trondheim Kunstmuseum
en presentasjon av OCAs aktiviteter og en diskusjon med kunstmiljøene i Trondheim inkludert en presentasjon av kunstner Anne-Karin Furunes

Arrangement i regi av nyMusikk Trondheim

Torsdag 22. mai 2014, 19.00

Trondheim Kunstmuseum
Bispegata 7B
7013 Trondheim

trondheimkunstmuseum.no
www.oca.no

PROGRAM
I.
Presentasjon av OCAs aktiviteter
II.
Innlegg av gjestekunstner Anne-Karin Furunes
III.
Q&A
IV.
Musikalsk arrangement med Michael Duch på kontrabass og Mette Rasmussen på saksofon

OCAs pop-up møter fokuserer på å nå kunstmiljøer i byer utenfor hovedstaden, som Trondheim, Tromsø, Bergen og Stavanger, i samarbeid med lokale kunstinstitusjoner og forskjellige gjestekunstnere. Møtet åpner med en presentasjon av OCAs forskjellige støtteordninger, fulgt av et innlegg av kunstner Anne-Karin Furunes, som er basert i Trondheim. Deretter vil det være mulig for publikum å stille spørsmål vedrørende OCAs ordninger og aktiviteter.

Furunes vil dele noen av sine erfaringer som profesjonell kunstner, og snakke om hvordan støtteordningene i kombinasjon med strategiske valg kan være til hjelp i lanseringen og utviklingen inn på den internasjonale kunstarenaen.

Kvelden avsluttes med et musikalsk arrangement med Michael Duch på kontrabass og Mette Rasmussen på saksofon, arrangert i samarbeid med nyMusikk Trondheim. Møtet holdes hovedsakelig på norsk. Lett servering.

For mer informasjon, vennligst kontakt Tara Ishizuka Hassel.

Om kunstnerne
Anne-Karin Furunes (f.1961 på Ørland, bor og arbeider i Trondheim) er en norsk kunstner og professor i billedkunst. Hun studerte kunst ved Akademiet i Oslo og Trondheim, og arkitektur ved blant annet NTNU i Trondheim og The Architectural Association London, UK. Furunes har blant annet hatt soloutstillinger ved Palazzo Fortuny i Venezia, Italia; Galleri K, Oslo; Västerås Konstmuseum, Västerås, Sverige og Barry Friedman, New York, NY, USA. Hun deltok ved Beijing Biennalen i 2005. I juni 2014 åpner hun en soloutstilling ved Millesgården Museum i Stockholm. Furunes er for tiden ansatt som professor ved Institutt for Billedkunst ved Kunstakademiet i Trondheim.

Michael Francis Duch (f.1978 i Trondheim, bor og jobber i Trondheim) spiller kontrabass. Han avsluttet sitt stipendiatprosjekt "Friimprovisasjon – Sjanger og Metode" ved Institutt for Musikk ved NTNU i 2010, hvor han forsket på friimprovisasjon og improvisasjonsbasert eksperimentell musikk. Han har vært med på over tretti plateutgivelser i ulike format, og har spilt solokonserter i Stavanger, Bergen, Trondheim, Oslo, Tromsø, Glasgow, Gøteborg, Aten og London. Han har spilt i diverse konstellasjoner sammen med en serie norske og utenlandske musikere, inkludert improkvartetten LEMUR med Bjørnar Habbestad, Hild Sofie Tafjord og Lene Grenager, en trio med Rhodri Davies og John Tilbury, og samarbeidet med musikere som Otomo Yoshihide, Taku Sugimoto, Sachiko M og Mark Wastell. Duch er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for Musikk ved NTNU.

Mette Rasmussen (født i Skive, Danmark, bor og jobber i Trondheim) er en saksofonist som jobber med improvisert musikk. Hun henter inspirasjon i alt fra 1950-tallets frijazz til tekstuelt lydarbeid, hvor hun utforsker den naturlige råskapen i instrumentet, samtidig som hun eksperimenterer med nye former for lyd og klang i instrumentet. De siste par årene har hun vært del av forskjellige grupper, prosjekter og ad hoc-settinger med blant annet Rudi Mahall, Alan Silva, Chris Corsano og Axel Dörner.

Office for Contemporary Art Norway
OCA er en ikke-kommersiell stiftelse opprettet av Kirke-og kulturdepartementet og Utenriksdepartementet høsten 2001 med hovedformål å legge til rette for, og å stimulere til, utveksling mellom norske og internasjonale kunstinstitusjoner og profesjonelle aktører innen kunstfeltet. Siden opprettelsen har OCA vært ansvarlig for et program med utstillinger, konferanser, forelesninger og seminarer både i Norge og i utlandet, samt å støtte norske kunstneres aktivitet på den internasjonale kunstarena.